What a bitch!!! Ano akala sa akin? Bangko? Kasi anytime they want na magpalibre, kailangan librehin jud. Fuck! Ni wala nga akong maalala na gi libre ako??? Opportunistic mother fucker! Maka piss off ba! Eto na nga’t stuck sa bahay tapos dami pa sinasabi! Gago!

Kung alam nya lang kung gano ko ka gusto lumabas ngayon. Fuck! Ang kitid kasi ng utak. Naturingan pa naman sana. Ano ba yung intindihin na lang sana. Wala na daming sinasabi.

About krjarabelo

KR Jarabelo "Kyle" 22 years old Registered Nurse Medical Student at Davao Medical School Foundation, Inc. Frustrated Photographer Frustrated Blogger Sentimental Insensitive Loner Observant Imaginative Creative Overly shy Sometimes, overconfident
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s